KNX Journalen

Här kan ni läsa om nyheter inom KNX världen.

NR 1 2016

NR 2 2016Kontakt information                                              

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg
                                                                  Integritets policy

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se