Nolia, Umeå

Umeå, Sverige

06 - 07/09/2017

Kistamässan, Stockholm

18- 19/10/2017

Här hittar ni KNX Sweden

i Umeå

Här hittar ni KNX Sweden

i Stockholm

 

 

Kontakt information

Kansli

KNX SWEDEN

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se