Knx Award 2018

“Smarta funktioner enligt KNX & EN 50090, ISOIEC 14543”

 

Här kan ni skicka in ert projekt för bedömning.

Litet som stort, det har ingen betydelse.

Vinnaren presenteras under nästa år.

 

OBS ! Sista inlämningsdag 15 april 2019

 
 
Bostäder
Äldreboende
Handikapboende
Kontor
Restaurang och hotell
Utbildning/skola/universitet
Friskvårdanläggning
Industrilokal
Affärslokal
 
Belysningsstyrning
Solavskärmning
Värme, ventilation, air-conditioning
Tekniska larm/01-nät
Övervakning
Energiövervakning
Visualisering
Sammanlänkning till andra system via t.ex OPC
Övervakning/styrning på distans
Andra funktioner
 
 

 

 
 
TP
RF
IP
PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontakt information

Kansli

KNX SWEDEN

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se