ETS Inside

 

ETS Inside: Ett enda verktyg för att skapa ditt smarta hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNX projekt kan realiseras kostnadseffektivt och på ett enkelt sätt. Det är också möjligt för en systemintegratör att designar projektet med ETS Professional och synkroniserar det senare med en ETS Inside enhet *. Därefter kan ansvarig elinstallatör underhålla projekt till sin kund.

Ytterligare en funktion i ETS Inside är att slutkunder kan be sin elinstallatör att låsa upp vissa parametrar så att de ska kunna göra mindre ändringar när som helst. T.ex. ljusnivåvärden, tidur, ljusscener etc. som de kan modifiera själva och anpassas till deras egna preferenser utan att behöva ringa en hantverkare

 

Svenska dokument

Engelska dokument

 

 

Kontakt information

Kansli

KNX SWEDEN

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se

President/Ordförande

Rikard Nilsson

0703-809927

President@knx.se