Universaldimmer 5WG1 554-1DB31En ny universaldimmer för DIN-montage från Siemens som klarar alla sorters lampor inklusive LED.

Fyra kanaler med upp till 300VA per kanal.

Ingen undre gräns för last.

Kanalerna kan kombineras för att klara större laster:

4x300VA

2x500VA

1x750VA+1x300VA

1x1000VA

Den elektriska installationen kan direkt kontrolleras av elektrikern med hjälp av knapparna på fronten.

Alla plintar är underhållsfria, ingen efterdragning behövs. De klarar 0,5 – 2,5mm2 , för en-,fler eller fintrådig ledare.

Testuttag för enkel åtkomst.

 

För mer info se www.siemens.com/gamma-td

 

Solskyddaktor 5WG1 543-1DB51

Siemens lanserar en ny solskyddsaktor för DIN-montage med 8 kanaler.

Max AV230V 6A per kanal.

Den har automatisk ändlägesdetektering som klarar både mekaniska samt elektroniska gränslägen.

Den kalibrerar automatiskt gångtid varje körning vilket gör att inga manuella inmatningar av gångtider behövs.

Klarar alla typer av solskydd, markiser, persienner såväl som takluckor och dörrar etc.

Kanalerna är individuellt konfigurerbara, dvs det går att ha olika typer av solskydd anslutna till de olika kanalerna.

Installatören kan enkelt kontrollera installationen med hjälp av knapparna på fronten.  

 

För mer info se www.siemens.com/gamma-td

 Brytaktorer 5WG1 53x-1DBx1
En ny serie brytaktorer för kapacitiv, induktiv eller resistiv last.

DIN-montage.

4-,8- eller 12-kanaler.

6-,10- eller 16/20AX

 

Handmanöver via front på aktor.

 

Flertalet funktioner för överstyrningar, diagnostik, scenarion, timers, drifttidsmätning, logiska funktioner etc konfigurerbart från ETS.

Kontrollvärden kan även vara analoga som alternativ till digitala med konfigurerbara gränsvärden.

Alla plintar är underhållsfria, ingen efterdragning behövs. De klarar 0,5 – 2,5mm2 , för en-,fler eller fintrådig ledare.

Testuttag för enkel åtkomst.

 

För mer info se www.siemens.com/gamma-td

 

Säker KNX kommunikation över IP


  • Den nya IP routern N 146/03 och IP interfacet N148/23 säkrar dataöverföring och åtkomst till KNX installationen vid kommunikation över IP.
  • KNX IP Secure enheterna möter de högt ställda säkerhetskraven i smarta byggnader.
  • Flexibel vad gäller spänningsmatning, Power over Ethernet, separat AC/DC24V eller DC29V från bussmatning.Siemens Smart Infrastructure utökar sortimentet inom KNX med nya IP routrar och IP interface som stödjer den senaste KNX IP Secure standarden. Denna utökning av KNXnet/IP protokollet gör att datatrafiken kan krypteras för att garantera säker överföring och förhindra obehörig åtkomst.Både vid idrifttagning via ETS och vid normal drift är kommunikationen säkrad.
Certifikatet finns på modul både som text och som QR kod för snabb och felfri identifikation och autentisering.

Hög datasäkerhet medger användning av existerande nätverk i tex kommersiella byggnader. KNX systemet kan sträcka sig utanför en byggnad då tex LAN och WAN anslutningar kan nyttjas på ett säkert sätt.


Touch sensors i glas•Intuitiv betjäning

•Flerfärgad orienteringsbelysning och närhetsgivare

•Enkel konfiguration och driftsättning


En lätt beröring på glasytan för betjäning av belysning , solskydd och scenario.
Touch sensor finns i utförande med två, fyra eller åtta beröringsytor. Dessa ytor är placerade vertikalt och kan användas i par eller individuellt.

Beröringsytan omges av en dimbar LED ring som kan tändas i sju olika färger för att indikera status (tex belysning på/av)

Touch glass sensor har en närhetsgivare som hjälper till med orienteringen i ett mörkt rum, även en aukustisk knappåterföring finns.

Föutom huvudfunktionerna kan ytterligare funktioner utföras efter en tidsfördröjning eller alternativt om vid längre beröring.

Produktmässigt består Touch sensor glass av en bottenmodul (BTM) samt en frontmodul vilka finns i vit eller svart utförande.

För mer information, se www.siemens.se/KNX eller www.siemens.se/HIT


5WG1 211-2DB01, 5WG1 211-8DB_1 ( _ ersätts med 1 eller 2 för vit eller svart utförande)

5WG1 212-2DB01, 5WG1 212-8DB_1

5WG1 213-2DB01, 5WG1 213-8DB_1RDF800KN
Infälld, Touch Screen Rumregulator


•Stor bakgrundsbelyst display

•2P / PI / P reglering

•Utgångar för ON/OFF eller 3-läges styrning

•Utgångar för 1..3-hastighets fläkt

•2 multifunktionella ingångar för tex nyckelkort, externa givare etc.

•Funktion för fönsterkontakt och närvarogivare

•Flera driftlägen: Komfort, Ekonomi och Skydd

•Automatisk eller manuell fläkthastighet

•Min- och maxbegränsning av rumstempaeraturbörvärde

• AC 230 V


Färdiga applikationer för rumstemperaturreglering (värme och/eller kyla) i individuella rum och zoner:

•2-rörs fläktkonvektor

•2-rörs fläktkonvektor med el-batteri

•4-rörs fläktkonvektor med värme och kyla

•Konvektionstak värme eller kyla

•Konvektionstak värme eller kyla och elvärmare

•Kyltak och radiator

•Kompressor i utrustningar av DX-typ

•Kompressor i utrustningar av DX-typ med elvärmare


För mer information, se www.siemens.se/KNX eller www.siemens.se/HIT

Artikellnummer : S55770-T350, RDF800KNUniversaldimmer 5WG1528-1DB01

Ny dimmer framtagen för LED men är naturligtvis universell. E-Nummer 1739092

•2 x 300VA individuellt eller 1 x 500VA

•Ingen min. last

•Framkant eller bakkants dimmning är inställningsbart

•Automatisk avkänning av last

•Skyddad mot kortslutning, överlast och temperatur med LED indikering

Mer information om nya produkter och applikations exempel samt länkar till produktdatabas m.m. hittar du på:

www.siemens.se/knx


Produktnytt - Intelligent rumsautomation med KNX

 

Vårt nya sortiment väggmonterade rumsregulatorer/rumsenheter QMX3… är skalbara och finns från givare till multifunktionsenheter.


Bland övriga fördelar kan nämnas:

•Rumsgivare för temperatur, fukt och CO2-koncentration

•Display och manövrering av HVAC, belysning, solskydd och scenarier

•Fungerar antingen som en ren givare, en rumsenhet med manövrering och/eller som rumsregulator

•Passar för direkt väggmontering och kräver inga dosor

•Enkel att installera


Produktnytt - Universell dimmer

 

Siemens lanserar nu en ny universell dimmer för alla behov som är både modulär och flexibel.

Fördelar:

- Modulärt koncept

- Hög uteffekt, upp till 2000 VA för resistiv, kapacitiv eller induktiv last

- Kan ansluta konventionella strömbrytare för på/av och

dimmer

- Kan fritt kombinera upp till sex utgångsmoduler


Produktnytt - 2 kanalig KNX/Dali gateway


Den nya tvåkanaliga KNX/Dali gateway innebär dubbla fördelar och ger en ny dimension till belysningskontroll. Fördelar:

•Kompakt, spar utrymme

•Tidsbesparande konfiguration/driftsättning

•Flexibel lösning

•Energieffektiv lösning


Produktnytt - Flexibel rumsautomation med hjälp av KNX

 


Vår nya produkt för flexibel rumsautomation har flera fördelar:

•KNX-baserad

•Intuitiv betjäning

•Multifunktionell (klimat, belysning m.m)

•Alla viktiga rumsfunktioner i en enhet

•Larmfunktioner

•Matas via bussen


Siemens släpper en ny BACnet/KNX gateway N143


•Enkelt utbyte av data mellan KNX och BACnet-system

•Ger tydlig gränsdragning mellan KNX-installation och BACnet-systemet

•Klarar upp till 250 BACnet-objekt

•Konfigureras med hjälp av ETS

•KNXnet/IP-gränssnitt för konfiguration av enheten och även andra anslutna KNX-produkter

•Webbserver för presentation av BACnet-konfigurationen.


Kansli/support

Marcus Karlsson

0734-330250

Info@knx.seKontakt information                                             

Kansli                                                                             

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Tekniska Byrån

Storgatan 25C, 574 31 Vetlanda
                                                                          Integritets policy