Integritets policy – GDPR – KNX Sweden


Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter


KNX Sweden är ansvarig för personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen är en intresseförening för att främja KNX-tekniken i Sverige. Läs mer om föreningens verksamhet på föreningens webbplats. Webbplatsadress är: http://www.knx-sweden.se och http://www.knx.se.


Varför och vilka personuppgifter vi samlar in


Föreningen samlar in personuppgifter för olika ändamål för att kunna driva verksamheten.


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter (exv. verksamhet

och möten), kommunicera med medlemmar (exv. kallelser och information). 


KNX Sweden har behov av att registrera medlemmar, samarbetspartners så som föredragshållare och liknande. Registreringen omfattar företag, namn, adress, telefonnummer och e-postadress som personen själv har lämnat uppgifter.


Hantering av medlemskap i föreningen


För hantering av medlemskap samlas personuppgifter in och sparas i medlemsregister. Medlemmar erbjuds publicering av uppgifter på vår webbplats.


Uppgifter om medlem sparas i elektroniskt format. KNX Sweden publicerar medlemmar på webbsidan. Den innehåller namn på företaget/enskildmedlem samt kontaktuppgifter. Önskar medlemmen inte vara med i publiceringen kommer denne ej heller exponeras på webbsidan.


Föreningsadministration


För föreningens administration sparas av juridiska skäl uppgifter för fakturering samt inbjudningar/nyhetsutskick.


Kontakt med medlem eller person


När vi kontaktas av medlem eller person sparas uppgifter som krävs för ärendet.


Besök på vår webbsida                    


Kontakt och anmälningsformulär


När uppgifter lämnas i formulär på webbsida sparas uppgifterna för ändamålet


Cookie-filer


Vid besök på vår webbplats sparas ej information genom cookies.


Inbäddat innehåll från andra webbplatser


Innehåll på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.


Nyhetsbrev


För de som önskar och anmäler sig till vårt nyhetsbrev sparar vi personuppgifter med namn och e-postadress. Dessa uppgifter används vid nyhetsbrevsutskick. Vid nyhetsbrevsutskick sker spårning av om nyhetsbrevet öppnats och lästs.


Vilka vi delar dina data med

För dig som är medlem delar dina uppgifter via vår webbsida. För dig som är anmäld till vårt nyhetsbrev delar vi INTE dina uppgifter utanför föreningen.


Vilken laglig grund använder vi för behandlingen av uppgifter
 

Hur länge vi behåller era uppgifter


Föreningen genom för årsvis bedömning om laglig grund för behandlingen uppgifterna kvarstår. Om den lagliga grunden ej finns kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter du har över dina data


Du har rätt att få ett utdrag per år av uppgifterna som vi för tillfället behandlar. Du kan begära att vi tar bort eller rättar alla personuppgifter vi har om dig genom att anmäla detta till oss. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

KNX Sweden 2019-08-27

Ändamål

Laglig grund

Datalagring

Medlemskap i föreningen

Avtal

Excel/fakturasystem

Föreningsadministration

Avtal och ibland rättslig förpliktelse

Excel/fakturasystem

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Excel

Besök på vår webbplats

Intresseavvägning

Webbdata

Publicering av material på webbsida

Intresseavvägning och ibland samtycke

Webbdata

Nyhetsbrev

Samtycke

Epostservice

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.seKontakt information                                             

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg
                                                                          Integritets policy