Gycom

KNX är helrätt!

Produktnyheter

Gycom erbjuder ett nytt sätt för klimatreglering som sparar tusentals kronor.

Med en kombination ”Tryckknapp med inbyggd temperatursensor” från Jung F-50 serie med olika antal vippor och färger

och Thebens nya ”Värmeaktor 6-kan med inbyggd reglering” kan man åstadkomma värme/kyla reglering till en mycket lägre kostnad än innan.

 

 

 

 

 

 

Produkt info för Thebens nya värmeaktorn HMG6TKNX (4930240):

■ 6-kan värmeaktor MIX2 serie

■ Med 6 temperaturregulatorer (P / PI) för värme och kyla

■ Grundmodul MIX2

■ Kan uppgraderas till maximalt 18 kanaler med 2 st påbyggnads-moduler HME6TKNX

■ För styrning av 6 termiska ställdon 24 V - 240 V AC i 2 grupper med 3 utgångar och 450 mA vardera

■ Kortslutningssäker och överlastskydd

■ Kontinuerlig- eller till/från reglering kan väljas

■ Ventilskyddsfunktion kan avaktiveras

■ Med olika läge: komfort, standby, nattläge samt frost / värme skydd

■ Övergång till sommarläge möjligt

■ Enhet och KNX busskopplare kan bytas oberoende av varandra

■ Avtagbar KNX busskopplare gör utbyte av enheter utan behov av omprogrammering

■ Manuell installation och användning av ställdon är möjlig utan KNX busskopplare

■ LED-statusindikering för varje kanal

 

Produktinfo om Jungs F-50 knappar kan man hitta i KNX-nyhetsbrev Nr.1