Hager

KNX är helrätt!

Produktnyheter

Hager ersätter nu befinlig DALI-gateway TXA216 med den nya TYA670D.

Funktioner som tillkommit är bl.a:

 

- Stöd för DALI-don med reducerad DALI-kompatibilitet

- Ökad fördröjningstid vilket minskar felprocenten vid höga DALI busslaster

- Huvuddelen av projektplaneringen nu möjlig i offline-läge

- DALI ”single adressing” är nu möjligt

- Stöd för nödbelysning

- Utökad trappfunktion

- Energisparfunktion