Rexel

KNX är helrätt!

Produktnyheter

Rexel satsar ytterligare på KNX

 

 

Vi har idag en stark ställning inom Hem & Fastighetsautomation där marknaden för moderna elinstallationer och framförallt KNX ökar och väntas öka markant de närmaste åren. Som ett led att stärka vår ställning ytterligare och ta nästa steg som Sveriges ledande elgrossist inom området har vi anställt nya resurser inom Produkt/Marknad och Affärsutveckling/Teknisk Försäljning.

Vår målsättning som elgrossist är att erbjuda mervärden som gynnar våra kunder och deras affärer mot slutkund. Rexel arbetar för att bidra till en högre tekniknivå och energieffektiva lösningar.

 

Ny produktchef på Rexel

 

 

Stefan Söderström har börjat som produktchef för Hem & Fastighetsautomation (KNX) och är också ansvarig för produktområdet Datacom. Han kommer närmast från Ramböll där han arbetat som elkonsult. Stefan har arbetat med KNX sedan 1997 och fick KNX award 2007 för projektet OMX (Stockholms börsen). Stefan kommer arbeta för Selga & Storel med produktutbud, teknisk produktinformation, leverantörskontakter, produktnyheter och marknadsplanering. Stefan kommer också att driva projekt, hålla utbildningar och genom andra marknadsaktiviteter stödja säljorganisationen för att utveckla produktområdet.

 

Ny Systemsäljare KNX på Rexel

 

 

Anders Holmen har börjat som Systemsäljare KNX. Han kommer tidigare från en tjänst som Systemsäljare KNX på Schneider Electric där han arbetat i 15 år. Anders kommer arbeta för Selga & Storel med att driva projekt och försäljning samt utbildning tillsammans med organisationerna. Vi kommer också på sikt att kunna erbjuda våra kunder tjänster som teknikutbildningar och teknisksupport vid t.ex. drifttagning/programmering av KNX vilket gör oss unika på marknaden.

 

Vi önskar både Stefan och Anders varmt välkommen till Rexel!