Schneider

KNX är helrätt!

KNX BRYTAKTOR 16 A MED STRÖMDETEKTERING, E17 587 60-63

 

 

Brytaktor med integrerad strömdetektering som mäter belastningen för varje individuell kanal. Tröskelvärden kan sättas utifrån belastning och uppmätta värden kan skickas via bussen för statistik och analys. Finns med 2, 4, 8 och 12 kanaler.

 

Att mäta är att veta, - använd våra nya KNX-produkter i ditt energibesparingsprojekt

 

Oavsett om man arbetar med små eller stora energibesparingsprojekt är mätning en förutsättning för att projekt ska bli framgångsrika. Mätning bör dels ske innan en omprojektering för att veta var investeringen blir mest lönsam och dels efter för att verifiera att man uppnått det man förväntat sig. Mätning är också en viktig del i att snabbt identifiera och larma för fel i anläggningen eller när man vill unvika höga effektuttag. Schneider Electric erbjuder tre produktösningar för mätning via KNX.

 

 

 

KNX ENERGIMÄTARE 3x230V/16A, E17 592 33

 

 

För mätning med hög noggrannhet utan brytfunktion. Energimätning och övervakning av enskilda förbrukare eller undergrupp, tex kyl/frys, IT-utrustning, dimmerkretsar, detektering av trasiga lysrör.

 

Schneider Electric InSideControl App

Uppgradera ditt hem till nästa komfortnivå

 

Vi har nöjet att presentera den senaste produkten från Schneider Electric för din KNX-installation. Smartphones och surfplattor blir alltmer en del av vårt dagliga liv. Det tas nu för givet att du hanterar din e-post och surfar på Internet direkt från din mobila enhet. Schneider Electric InSideControl fortsätter denna trend och förvandlar smartphones och surfplattor till att också bli fjärrkontroll för styrning av fastighetens funktioner. Uppgradera ditt hem till nästa komfortnivå!

 

 

InSideControl – varje dag, varje inställning, överallt när som helst!

Din mobila kontroll

•Styr belysning och HVAC tillsammans eller individuellt

•Återskapa scenarier och ställ in din fastighet efter typiska situationer

•Förbättra energieffektiviteten med smart mätning och visualisering

 

Ditt mobila interface

•Tydliga ikoner tillåter snabb och intuitiv användning för alla typer av användare

•Enkelt att styra funktioner rum för rum

 

Appen levereras kostnadsfritt tillsammans med IP-Gateway InSideControl, E17 582 40

 

KNX GATEWAY ENERGIMÄTNING, E17 592 34

 

 

KNX Gateway Energimätning förenar industriell elektronik baserad på Modbus-standard med KNX intelligent fastighetsautomation. Mätvärden, från 10 elmätare med Modbus-gränssnitt och anslutna SIM-moduler för läsning av gas- och vattenförbrukning via impulser, kan integreras i KNX-systemets energihantering, och ger en omfattande analys av konsumtionen. Förinstallerade mallar med 20 värden inklusive; spänning, ström, aktiv energi, aktiv effekt, frekvens, effektfaktor, reaktiv effekt, reaktiv energi, skenbar effekt och skenbar energi.

 

Smarta produkter vid utökning av KNX-installation

 

Du känner väl till att Schneider Electric har små aktorer för infällt montage i apparatdosa. De installeras snabbt och säkert i en apparat- eller kopplingsdosa nära den enhet man vill styra och ansluts till befintlig 230V installation. Det enda som behövs adderas är en busskabel för att styra önskade funktioner, samt att ansluta binäringångarnas förmonterade kabelanslutningar. Med hjälp av de infällda aktorerna kan man enkelt utöka sin KNX-anläggning med fler smarta lösningar. Binäringångarna kan användas för inkoppling av tex konventionella vippströmbrytare, fönsterkontakter eller andra potentialfria anslutningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infällda aktorer

 

E17 588 30Brytaktor 1x16A, med två binäringångar

E17 588 31Brytaktor 2x6A, med två binäringångar

E17 588 32Dimmeraktor 1-kanal 50-210W, med två binäringångar

E17 588 33Jalusiaktor 1-kanal 3A/ 600VA, med tre binäringångar

E17 588 34Värmeaktor för styrning av max 2st ställmotorer, 5-25mA, med tre binäringångar

E17 588 35 Värme/jalusiaktor för styrning av 2st ställmotorer samt 1 jalusi, med tre binäringångar