Steinel

KNX är helrätt!

Produktnyheter

Närvaro- och rörelsevakter i Steinels Control Pro KNX-serie kommer nu i generation II

Med flera viktiga uppdateringar av

både hårdvara och ETS-mjukvara. Bland annat har parameter för efterlystid, tillslagsfördröjning och grundljus fått en ny högsta

parameter på 255 minuter. Även funktioner för ljusmätning-skymningsrelä har förbättrats på flera områden.

 

 

Control Pro är en familj av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Familjen består av flera olika modeller som är anpassade för

detektering av olika rumstyper och lokaler. Ett exempel är den superkänsliga Control Pro IR HD som ger äkta närvarodetektering

på ytor upp till 8x8 meter och därför är en suverän närvarovakt för klassrum och andra större lokaler. Ett annat exempel är Control

Pro DUAL som är försedd med dubbla HF-sensorer och anpassad för att detektera gående personer i korridorer och kulvertar.

En mycket diskret närvarovakt är Control Pro SLIM som endast sticker 4 mm från taket men ändå ger äkta detektering på 4x4

meter.