Hur installerar man KNX i en villa?


Utgångspunkten i vår undersökning är en vanlig standardvilla där vi har jämfört en traditionell elinstallation och en med KNX installation.


I detta fall styr vi bara belysningen med KNX vilket innebär att alla matningar till kyl, frys, spis m.m. är de samma i båda fallen.På ritningen ovan har elkonsulten placerat ut strömbrytare, vägguttag och armaturer med traditionella symboler. Detta är vår utgångspunkt.

På ritningen ovan har elkonsulten ritat in allt kablage med matningar till takdosor, fas och tändtrådar till och från brytare etc. En traditionell och omodern installation ser ut så här.


Med KNX delas installationen upp i två delar, en för kraft och en för buss.

För att kraftmata samtliga lamputtag och vägguttag drar man exempelvis fram en 7-ledare från central, med fas, nolla, jord + 4 tändtrådar. I de flesta fall räcker det med två eller tre matningar från central. Man släpper av tändtrådarna i takdosorna och gå vidare med fas, nolla och jord.På ritningen ovan har elkonsulten ritat in installationen för kraft.


På ritningen ovan har elkonsulten ritat in installationen för buss. Busskabeln förläggs separat eller i samma rör som kraft. Alla KNX apparater ansluts till busskabelns ledare (svart och röd).

En KNX-installation innebär en besparing i arbetstid och minskad mängd kabel på grund av den annorlunda dragningen.

Det som tillkommer är komponenter i elcentralen för att sammanbinda lasterna med tryckknapparna, i det här fallet aktorer för att slå till och från belysningen. Busskabeln ansluts till anpassad strömförsörjning för 24V.Bilden ovan visar en schematisk bild på strömförsörjning och brytaktorer.

Kansli/support

Marcus Karlsson

0734-330250

Info@knx.seKontakt information                                             

Kansli                                                                             

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Tekniska Byrån

Storgatan 25C, 574 31 Vetlanda
                                                                          Integritets policy