ETS Inside


ETS Inside: Ett enda verktyg för att skapa ditt smarta hem
KNX projekt kan realiseras kostnadseffektivt och på ett enkelt sätt. Det är också möjligt för en systemintegratör att designar projektet med ETS Professional och synkroniserar det senare med en ETS Inside enhet *. Därefter kan ansvarig elinstallatör underhålla  projekt till sin kund.

Ytterligare en funktion i  ETS Inside är att slutkunder kan be sin elinstallatör att låsa upp vissa parametrar så att de ska kunna göra mindre ändringar när som helst.  T.ex. ljusnivåvärden, tidur, ljusscener etc. som de kan modifiera själva och anpassas till deras egna preferenser utan att behöva ringa en hantverkare


Svenska dokument

Engelska dokumentKontakt information

Kansli                                                                                                 

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Svensk System Integration AB

Box 752 Helsingborg
                                                                          Integritets policy

Kansli/support

Jan Hammarsköld

0734-330250

Info@knx.se