Utbildning i KNX


KNX är en världstandard. Det är logiskt och enkelt uppbyggt, men trots att det kan upplevas som en självklar teknik, så är det väldigt viktigt att man har en grundläggande utbildning om man arbetar som systemintegratör, installatör eller konsult.

 

För att kunder och användare skall få bästa tänkbara hjälp, seriösa anbud och professionellt bemötande så rekommenderar vi att alla som anlitar en KNX-entreprenör kontrollerar att denne är KNX-certifierad

Certifierande utbildningar

Om man som konsult, systemintegratör eller entreprenör arbetar professionellt med KNX, rekommenderar vi att man går en certifieringskurs för att bli "KNX Partner". Kursen är standardiserad och ger en mycket god förståelse för hur man projekterar, programmerar och driftsätter en KNX-anläggning.

Här har vi listat medlemsföretag och samarbetspartners som erbjuder kurser för certifiering.

Hos dessa utbildningscentra kan det finnas fler kurser med orienterande och introducerande innehåll.

Ta en kontakt och fråga så att du kan gå en kurs som passar ditt behov!

Kunskap är lätt att bära!

Följande medlemsföretag och samarbetspartners som erbjuder KNX-utbildningar i Sverige:

Kansli/support

Marcus Karlsson

0734-330250

Info@knx.seKontakt information                                             

Kansli                                                                             

KNX SWEDEN                                                                                     

c/o Tekniska Byrån

Storgatan 25C, 574 31 Vetlanda
                                                                          Integritets policy