KNX.org
MyKNX
         
NYHETER
WEBBINAR

Applikationsexempel

Med KNX hanterar du hela din byggnad på ett enkelt sätt. Alla byggnadens funktioner kan vävas samman till en fungerande helhet.

Nedan finns exempel på de vanligaste funktionsområdena.


Belysning

En modern och effektiv belysningsstyrning säkerställer att belysningen är släckt när den inte behövs, att komforten ökar och energiförbrukningen minskar.

Den byggs upp av moderna armaturer, närvarodetektorer och tryckknappar. Valet av funktioner anpassas enkelt till varje rum för att uppnå önskad styrning.

För att öka komforten används med fördel ljusscenarion för rummets olika lägen. Dessa kan styra ljusstyrka, ljustemperatur och mycker mer.


Solskydd

Ett automatiserat solskydd ökar komforten och blir samtidigt en del av byggnadens energisystem. Det är alltid mindre kostsamt att avskärma solljuset istället för att tillverka kyla en varm dag. Eller att tvärtom låta ljuset bli en del av uppvärmningen istället för att producera värme.

Samtidigt kan naturligtvis solskyddet styras manuellt om så önskas.


Värme, ventilation och luftkonditionering

Genom att individuellt styra värmen i varje rum optimeras rummet för att producera just den värmen som behövs. I rum där ingen vistas är det sedan enkelt att sänka temperaturen.

Ventilationen styrs med fördel via närvaro och C02-halt för att säkerställa ett gynnsamt klimat.


Säkerhet

Låt larmsystemet styra byggnaden och släcka/stänga av zoner vid pålarmning och aktivera dessa igen vid avlarmning. På detta sätt kan energi sparas samtidigt som eventuella olyckor förebyggs.

Ihop med detta kan dörrar och fönster övervakas och en närvarosimulering startas när ingen är på plats.


Visualisering

En visualisering möjliggör övervakning och styrning av byggnadens alla funktioner som hantera med KNX. Här kan också alla inställningsmöjligheter samlas för att på ett enkelt sätt hantera byggnaden.
Integritetspolicy
© 2024 KNX Sweden
 
Kansli
KNX Sweden
c/o Tekniska Byrån
Storgatan 25C
574 31 Vetlanda
 
Kontakt
Marcus Karlsson
info@knx.se
+46 734-330250