KNX.org
MyKNX
         
NYHETER
WEBBINAR

KNX Sweden

Vi är den officiella svenska föreningen och även KNX Associations förlängda arm i Sverige för alla som arbetar med eller är intresserade av KNX.

KNX Sweden är föreningen som aktivt verkar för att sprida kunskap och medvetenhet om modern elteknik med hjälp av en öppen och oberoende standard. Detta gör vi genom att ha ett kansli med daglig support, medverka på mässor, driva kampanjer, hålla föredrag och seminarier, sälja utbildningspaket, skicka ut nyhetsbrev, ta fram broschyrer och handböcker, översätta programvaran ETS, dela ut KNX Award, sponsra Yrkes-SM, arrangera KNX Dagar, föreläsa på skolor med mera.

Bland dagens medlemmar finns Sveriges ledande tillverkare, leverantörer, grossister, systemintegratörer, konsulter och installatörer som levererar, projekterar, installerar och driftsätter system för belysning, värme, kyla, ventilation, säkerhet, energi, multimedia och energieffektivisering med hjälp av KNX.

Medlemmarnas samarbete ger styrka på marknaden, genom att aktivt visa på KNX-standardens totala kompatibilitet och flexibilitet som spänner över alla fabrikat. Att synas som medlem i KNX Sweden är ett tecken på att man stödjer och förespråkar en modern och oberoende installationsteknik vilket resulterar i att du blir sedd i branschen och på ett flertal olika arenor.

Vi samarbetar bland annat med:
EIO, ELRÄTT, INU, Elinstallatören, ELFACK, easyFairs, Nordbygg, Voltimum, Svensk Byggtjänst, SEK Svensk Elstandard och SIS Swedish Standards Institute.

Från och med hösten 2016 har vi tre typer av medlemsformer.
- Huvudmedlem för tillverkare, leverantörer och grossister.
- Företagsmedlem och Intressemedlem för landets alla KNX proffs.

Läs mer om dessa under "Vi kan KNX / Bli medlem".

Kansliets kontaktuppgifter finns längst ner på alla sidor.

 

Välkomna till KNX Sweden!
Integritetspolicy
© 2024 KNX Sweden
 
Kansli
KNX Sweden
c/o Tekniska Byrån
Storgatan 25C
574 31 Vetlanda
 
Kontakt
Marcus Karlsson
info@knx.se
+46 734-330250